Ανάπτυξη ιστοσελίδων, εφαρμογών διαδικτύου κατά παραγγελία

Κατοχύρωση και διαχείριση ονομάτων χώρου .GR

Οι υπηρεσίες κατοχύρωσης ονομάτων χώρου .GR γίνονται υπό την ιδιότητά μας ως καταχωρητές υπό την εποπτεία της Ε.Ε.Τ.Τ. 

Αριθμός Μητρώου Καταχωρητή .GR: 91341

Τιμοκατάλογος ονομάτων χώρου:

Κατοχύρωση ονόματος χώρου: 30€+ΦΠΑ για 2 έτη
Ανανέωση ονόματος χώρου: 15€+ΦΠΑ ανά έτος
Ενέργειες διαχείρισης ονόματος (αλλαγή καταχωρητή, αλλαγή εξυπηρετητών ονοματοδοσίας, αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας, μεταβίβαση ονομάτων και λοιπές ενέργειες): χωρίς χρέωση