Ανάπτυξη ιστοσελίδων, εφαρμογών διαδικτύου κατά παραγγελία

Φιλοξενία και Τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων

Πού στεγάζεται η ιστοσελίδα σας;

Η σταθερή πολυετής συνεργασία μας με το αγγλικό datacenter BlueSquare στο Berkshire της Αγγλίας εξασφαλίζει στους πελάτες μας τη μέγιστη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, ταχύτητα πρόσβασης και αξιοπιστία.

Με Service Level Agreements άμεσης ανταπόκρισης σε επίπεδο 24/7/365 και πολλαπλά monitoring systems εγγυώμαστε το υψηλότερο δυνατό uptime.

Τις υπηρεσίες φιλοξενίας μας έχουν εμπιστευθεί και εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι δημοσιογραφικοί οργανισμοί της Ελλάδας και portals υψηλής επισκεψιμότητας, τόσο εξαιτίας της ποιότητας υπηρεσιών και του συμφέροντος κόστους, όσο και εξαιτίας της ευελιξίας πακέτων φιλοξενίας από ένα απλό hosting account μέχρι ένα server redundancy system ή ένα dedicated cluster.

Οι ανάγκες φιλοξενίας των πελατών μας πάντοτε καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης περί των παροντικών αλλά και μελλοντικών αναγκών της κάθε ιστοσελίδας.

Bluesquare Datacenter Hosting