Ανάπτυξη ιστοσελίδων, εφαρμογών διαδικτύου κατά παραγγελία

Διαφήμιση και Προώθηση ιστοσελίδων

Πώς λειτουργεί το σύστημα;

Η Google και οι υπόλοιπες μηχανές αναζήτησης στηρίζουν την επιτυχία τους σε εξελιγμένους αλγορίθμους αξιολόγησης των ιστοσελίδων που καταχωρούνται στις βάσεις δεδομένων τους. Η αξιολόγηση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το πόσο σωστά είναι δομημένη μια ιστοσελίδα, το πόσο σχετική είναι με τους όρους αναζήτησης του χρήστη αλλά και το πόσες (και ποιες) ιστοσελίδες συνδέονται προς αυτή. Τεράστια σημασία δίνεται στην ποσότητα και ποιότητα του περιεχομένου (πρωτοτυπία, συχνότητα ανανέωσης κ.α.).

Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις ή μυστικές συνταγές για να βγει κάποιος πρώτος στα αποτελέσματα των αναζητήσεων. Αυτό που χρειάζεται είναι σωστή καθοδήγηση για ποιοτικό και κατάλληλο περιεχόμενο, προσβάσιμη και κατάλληλα διαρθρωμένη ιστοσελίδα, αλλά και συνεργασίες με άλλες ιστοσελίδες για αποκομιδή χρήσιμων υπερσυνδέσμων.

Πέρα από αυτά βέβαια, υπάρχει και η λύση της επί πληρωμή διαφήμισης. Στην περίπτωση του προγράμματος Google Adwords παρέχουμε ειδικό λογισμικό δικής μας αναπτύξεως για παρακολούθηση της απόδοσης της κάθε καμπάνιας.

Σημείωση: Για την προώθηση της ιστοσελίδας σας σε μηχανές αναζήτησης και την ανάλογη βελτιστοποίησή της απαιτείται η πρόσβασή μας σε αυτήν σε επίπεδο κώδικα (αν δεν έχουμε αναπτύξει εμείς την ιστοσελίδα σας). Για την διαφήμισή σας σε ειδικά προγράμματα στοχευμένης διαφήμισης (π.χ. Google Adwords) δεν απαιτείται η επέμβαση στην ιστοσελίδα σας.

Google Pagerank

 


Σε κάθε ενέργεια αναφέρεται ο τρόπος παράδοσης και το αναμενόμενο αποτέλεσμα:


Α.
Βελτιστοποίηση του κώδικα της ιστοσελίδας ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των μηχανών αναζήτησης αλλά τις βασικές αρχές ευχρηστίας και λειτουργικότητας. Ο τομέας του Search Engine Optimization και του Usability/Accessiblity είναι από τους σημαντικότερους τομείς ανάπτυξης της ιστοσελίδας και τα σφάλματα σε τέτοιους τομείς φέρνουν την ιστοσελίδα πολύ πίσω στην κατάταξη των μηχανών αναζήτησης.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:Σταδιακή βελτίωση κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης σε όλες τις λέξεις κλειδιά και εμπλουτισμός των λέξεων κλειδιών καθώς θα καταχωρηθεί περισσότερο περιεχόμενο.
 
Β. Βελτιστοποίηση εμφάνισης και λειτουργικότητας της ιστοσελίδας

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
- Σταδιακή βελτίωση του ROI (Return on Investment): Η επένδυση που κάνουμε σε μια διαφημιστική ενέργεια θα μας αποδώσει περισσότερους καρπούς καθώς τα οικονομικά οφέλη από τους επισκέπτες θα υπερκεράσουν γρήγορα το διαφημιστικό κόστος.
- Σταδιακή βελτίωση του Conversion Rate: Ο επισκέπτης θα μετατρέπεται ευκολότερα και πιο άμεσα σε πελάτη των επιχειρήσεων ή επισκέπτη των ιστοσελίδων που προβάλλονται με αποτέλεσμα το ποσοστό επιτυχίας μετατροπής από επίσκεψη σε πώληση να αυξηθεί σημαντικά.
 
Γ. Προώθηση της ιστοσελίδας σε καταλόγους και ιστοσελίδες για την απόκτηση εισερχομένων συνδέσμων.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
Μεσοπρόθεσμη βελτίωση κατάταξης της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης με ταυτόχρονη αύξηση της επισκεψιμότητας απευθείας από τους επισκέπτες των ιστοσελίδων όπου θα καταχωρηθείτε.
 
Δ.
Στοχοθετημένες ∆ιαφημιστικές ενέργειες μέσω του συστήματος Google Adwords & παρεμφερούς διαφημιστικής κατεύθυνσης (πχ Facebook).

Έναρξη συμμετοχής σε στοχοθετημένες διαφημιστικές καμπάνιες CPC (κόστους ανά click) και CPM (κόστους ανά χίλιες εμφανίσεις) σε μεγάλες ελληνικές και διεθνείς μηχανές αναζήτησης και καταλόγους. Βοηθητικά προς αυτό παρέχουμε ειδικό λογισμικό παρακολούθησης απόδοσης της διαφημιστικής σας καμπάνιας.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
Κατακόρυφη αύξηση εισροής στοχοθετημένων επισκεπτών


Ε. Διάδοση διαφημιστικών πλαισίων. Έναρξη συμμετοχής σε διαφημιστικές καμπάνιες διαφημιστικών πλαισίων και απλών υπερσυνδέσμων σε συνεργαζόμενες ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:
Κατακόρυφη αύξηση εισροής μη στοχοθετημένων επισκεπτών Αξιοποίηση της υπηρεσίας Webmaster's tools της Google με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη καταχώρηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας στα οργανικά αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της google. Αυτό περιλαμβάνει την δημιουργία και καταχώρηση δυναμικού xml sitemap καθώς και την παραμετροποίηση της εφαρμογής όπου κριθεί σκόπιμο.